Ústav Geoniky Av Čr, v.v.i., “Ugn”, Czechy

Uczestnik 5 – UGN – Institute of Geonics AS CR, v.v.i.
Kraj Czechy
Strona www www.ugn.cas.cz
Osoba odpowiedzialna Ing. Alena Kožušníková, CSc. – kozusnikova@ugn.cas.cz
Krótki opis organizacji Główna działalnością Instytutu Geoniki AS CR są badania naukowe procesów zachodzących w skorupie ziemskiej, głównie tych wywołanych przez antropogeniczną aktywność, włączając ich wpływ na środowisko. Oddział Badań Laboratoryjnych Geomateriałów przeprowadza kompleksowe badania na kamieniach i węglach oraz wybranych materiałach konstrukcyjnych. Mineralogia i petrografia należą do ogólnych tendencji badań, w których są opracowywane nowe metodologie identyfikacji i charakteryzacji materiałów w obszarze opartym na spektroskopii w podczerwieni, na metodach analizy termicznej, optycznej i konfokalnej mikroskopii oraz na analizie obrazu. Do znaczących obszarów naukowych należą także: właściwości naprężeń i odkształeń geomateriałów w różnych stanach naprężenia; zmiany w przepuszczalności materiałów w wyniku zmian stanów naprężenia; interakcja materiałów z wodą, właściwości termiczne geomateriałów. 

 

5 – UGN – Institute of Geonics AS CR, v.v.i.