Koordynator

Uczestnik 1 – USIL – Uniwersytet Śląski  
Kraj Polska
Strona www www.us.edu.pl/
Osoba dowodząca Dr. Iwona Jelonek – iwona.jelonek@us.edu.pl
Krótki opis organizacji Uniwersytet ma swoje początki w Wyższej Szkole Edukacji założonej w 1928 roku, która w tamtych czasach była jedyną instytucją szkolnictwa wyższego w rejonie. W 1963 roku Szkoła przekształciła się w filię Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jednego z najstarszych uniwersytetów na świecie. Uniwersytet Śląski został założony 8 czerwca 1968 roku w Katowicach, jako dziewiąty uniwersytet w Polsce. Uniwersytet Śląski jest jednym z największych w Polsce, z 45000 studentami i około 1900 pracownikami akademickimi. Położony w sercu Górnego Śląska, starego rejonu przemysłowego Polski, z odmienną historią i tożsamościa kulturową, uniwersytet przyciąga wielu naukowców i studentów pracujących we wszystkich scholastycznych, naukowych i artystycznych dziedzinach.

Wydział Nauk o Ziemi (www.wnoz.us.edu.pl/) od długiego czasu bada istotne problemy środowiskowe Śląska i sąsiadujących rejonów. Członkowie wydziału podejmują rozmaite zadania i prowadzą projekty badawcze, takie jak testy laboratoryjne i testy terenu, ekspertyzy i studia przypadków, jak również zbierają dane do projektów geologicznych, geofizycznych, sejsmologicznych, hydrologicznych, ekologicznych, infrastrukturalnych i kartograficznych oraz ich szczegółową dokumentację.

Między innymi, wysoce prestiżową pozycję zajmują analizy petrograficzne węgla, dzięki ich  gospodarczemu i praktycznemu znaczeniu. Jakość węgla szacowana jest w oparciu o najnowsze klasyfikacje węgla, używając petrograficznych parametrów proporcji reaktywnych – inertnych macerałów (rodzaj węgla) i zdolność odbicia światła witrynitu.