Třinecké Železárny a.s., “Trinecke”, Czechy

Uczestnik 6 – TZ Trinec, a.s., 
Kraj Czechy
Strona www www.trz.cz
Osoba odpowiedzialna Stanislav Czudek, PhD – mailto:stanislav.czudek@trz.cz
Krótki opis organizacji Historia
Třinecké železárny, które jest nazywane przez większość lokalnych mieszkańców Werk, znajduje się wśród firm przemysłowych z najdłuższą tradycją w produkcji żelaza i stali w Czechach. Obecnie znacząca firma z zamkniętym cyklem produkcyjnym. Została założona w 1839r. przez Těšín Chamber, które było własnością arcyksięcia Karla von Habsburga. Okres Izby Cieszyna – początki działania Třinecké železárny sa związane z produkcją odlewów żeliwa w wielkich piecach na węgiel drzewny. Korzystna lokalizacja firmy, połączenie z koleją Košice – Bohumín i dostęp do surowców pozwoliły właścicielom – Izba Cieszyna –  zcentralizować ich fabryki z odległych okolic do Trzyńca w latach 1870. Okres Przedsiębiorstwa Górniczo-Hutniczego. W 1906 roku Třinecké železárny stało się najbardziej znaczącą częścią Przedsiębiorstwa Górniczo-Hutniczego. Logo firmy pochodzące z tamtego okresu – trzy młoty w kole – towarzyszy stalowym produktom z Trzyńca do dziś. Agresywna modernizacja polityki silnego finansowo Przedsiębiorstwa Górniczo-Hutniczego wkrótce zminiła oblicze Třinecké železárny. W latach 1920 Třinecké železárny było jednym z najbardziej nowoczesnych, zintegrowanych producentów stali w Środkowej Europie. W 1929 roku udział jego produkcji surowej stali w Czechosłowacji wyniosła 23% a wyrobów walcowanych 31%. II wojna światowa i socjalistyczna Czechosłowacja. Třinecké železárny nie zostało znacznie znisczone podczas II wojny światowej, a w 1946 roku zostało upaństwowione. Rozwój Třinecké železárny był kontynuowany podczas socjalistycznego okresu Czechosłowacji, kiedy to rozwój przemysłu ciężkiego miał szczególne znaczenie. Po Aksamitnej Rewolucji.Zmiany polityczne w 1989 roku doprowadziły do stopniowej prywatyzacji Třinecké železárny. W 1991 Třinecké železárny został przekształcony do formy spółki akcyjnej, posiadając 100% akcji. W latach 1994 – 1996 kapitał zakładowy stopniowo malał. Od 1996 roku Třinecké železárny zostało całkowicie sprywatyzowane a jej głównym udziałowcem jest spółka akcyjna Moravia Steel.Pozostałe spółki i nowe przejęcia stanowią część TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL Group. Wśród najbardziej znaczących firm są: Energetika Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a. s., Slévarny Třinec, a. s., Refrasil, s. r. o., Řetězárna, a. s., Sochorová válcovna TŽ, a. s., VÚHŽ a.s., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Šroubárna Kyjov, spol. s.r.o., Hanácké železárny a pérovny, a.s., Kovárna Viva a.s., Metalurgia S.A., Soukromá střední škola Třinec, D&D Drótáru Zrt., and recently ŽDB Drátovna a. s.

Obecnie, Třinecké železárny jest znaczącą firmą produkującą stal a ważnym elementem rejonu I miasta Trzyniec, które przeobraziło się z małej rolniczej wioski do pokaźnego miasta, zwłaszcza dzięki Třinecké železárny. Firma wspiera drużynę czeskiej ekstraligi hokeja na lodzie, HC Oceláři Třinec oraz wiele innych kulturalnych, sportowych i edukacyjnych działalności w rejonie, jak i poza nim.