Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, “Kk Zabrze”, Polska

Uczestnik  2 – KK Zabrze – Kombinat Koksochemiczny “Zabrze”  kkzabrze
Kraj Polska
Strona www www.kkzabrze.pl/
Osoba odpowiedzialna Edward Szlęk – kombinat@kkzabrze.com.pl
Krótki opis organizacji Kombinat Koksochemiczny “Zabrze” S.A. jest niezależną firmą produkcyjną z 12% wkładem ogółem w rocznej produkcji węgla w Polsce. Każdego roku firma produkuje ponad milion ton najwyższej jakości koksu w jej trzech centrach produkcyjnych. Koksownia ‘Jadwiga’ produkuje niskofosforowy koks i koks łamany, tradycyjnie sprzedawany dla Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec. Koksownia ‘Radlin’  jest znana z produkcji koksu odlewniczego i hutniczego. Większość tego koksu sprzedawana jest do hut żelaza w Zachodniej i Środkowej Europie.Koksownia’ Dębiensko’ produkuje wysokiej jakości koks domowy, sprzedawany na rynku krajowym. Więcej niż połowa rocznej objętości produkcji koksu sprzedawana jest na zagranicznym rynku: Austria, Niemcy, Czechy, Węgry a nawet Francja i Holandia.Kombinat Koksochemiczny “Zabrze” S.A. wdrożył i postępuje z godnie z polityką sprzedaży zorietowaną na skupioną na dostarczeniu wyskokiej jakości koksu na czas. Produkcja koksu wymaga osób z odpowiednim doświadczeniem, podczas gdy sprzedaż i wysyłki są zarządzane i nadzorowane przez osoby z Biura Sprzedaży Koksu.Centra produkcyjne Kombinatu Koksochemicznego “Zabrze” S.A. znajdują się w miejscach, gdzie surowce są łatwo dostępne, dzięki czemu koszt produkcji może byc zminimalizowany a firma może być bardziej konkurencyjna na wymagającym rynku europejskim.

W 2000 roku Kombinat Koksochemiczny “Zabrze”, w wyniku komercjalizacji, zmienił formę prawną z państowej firmy do jednoosobowej spółki państwa. W lipcu 2011 firma stała się częścią spółki JSW Group i razem z Koksownią “Przyjaźń” i Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi stanowią Oddział Koksowniczy Grupy.