Wyniki projektu

Ogólnymi wynikami projektu będą: innowacyjna metoda poprawy jakości karbonizacji węgla oraz system przemysłowy wdrażający tą metodę. Korzyści dla europejskiej gospodarki, środowiska i społeczeństwa obejmować będą:

  • lepsza jakość koksu i większa wydajność procesu koksowania
  • trwałą reducję szkodliwych pozostałości po odpadach przemysłowych utylizowanych w procesie 
  • koksowania
  • obniżka kosztów procesu koksowania
  • wyższa jakość stali wytworzonej w procesach przemysłowych
  • większa wiedza na temat procesu koksowania oraz właściwościach koksu
  • redukcja emisji CO2

Pośrednie wyniki związane z projektem są wymienione w opisie pakietów pracy.