CELE PROJEKTU

Tytuł: Poprawa karbonizaji węgla poprzez optymalizację paliwa w mieszankach koksowniczych

Głównym celem projektu jest poprawa jakości karbonizacji węgla w procesie koksowania poprzez optymalizację paliwa w mieszankach koksowniczych zawierających paliwa alternatywne. Analizowane będą mieszanki koksownicze zawierające paliwa alternatywne, pochodzące z różnych rejonów Europy, Kanady i Południowej Afryki oraz same paliwa alternatywne. Jako paliwa alternatywne, rozważane będą granulaty pozyskane z opon samochodowych, odpady powstałe przy produkcji czipów elektronicznych oraz pozostałości po karbonizacji polietylenu. Analiza petrograficzna składników reaktywnych/inertnych mieszanek koksowniczych i paliwowych, jak również ich kategoria, będą kryterium do oszacowania ich zachowania podczas karbonizacji. Dostarczona będzie fizyczna i chemiczna analiza alternatywnych paliw i okreśona ich użyteczność w procesie koksowania. Opracowana i wdrożona zostanie nowa innowacyjna formuła przewidywania jakości koksu. Zaprojektowany, wdrożony i testowany w skali przemysłowej zostanie system monitorowania, sterowania i otpymalizacji dla procesu przygotowania koksowniczych mieszanek paliw.

Oczekiwanymi korzyściami projektu będą utrzymywanie stabilności wyskokiej jakości koksu, a w efekcie wysoką jakość stali. Przyjazna środowisku utylizacja szkodliwych odpadów jako alternatywne  paliwa zmniejszy ilość węgla w mieszankach koksowniczych i w konsekwencji obniży emisję CO2 i NOx. Nowy system monitorowania, kierowania i optymalizacji obniży koszt procesu koksowania i poprawi jego wydajność.