Szóste spotkanie konsorcjum

W dniu 7 marca 2013 w Instytucie Geoniky Av Čr w Ostrawie (Republika Czeska) odbyło się przedostatnie spotkanie konsorcjum na którym partnerzy kolejno prezentowali swoje wyniki. Zostały one ujęte w trzecim obligatoryjnym reporcie technicznym przesłanym do grupy recenzentów. Organizatorzy spotkania zorganizowali bardzo interesującą wycieczkę w rejon nieczynnej kopalni węgla kamiennego do Landek Park.

Piąte spotkanie konsorcjum

W dniu 5 października 2012 w ThyssenKrupp Steel Europe AG w Duisburg (Niemcy) miało miejsce kolejne spotkanie celem, którego było omówienie wszystkich zrealizownych zadań, sprawdzenie kompletności wyników oraz zaplanowanie kolejnych działań w rozbiciu na czas potrzebny do ich realizacji zgodnie z harmonogramem. Po części roboczej spotkania wszyscy obecni partnerzy z wielką przyjemnością przyjeli zaproszenie od Pana Dyrektora Koksowni spółki ThyssenKrupp w Schwelgern Petera Liszio, który zaprosił nas do zwiedzenia koksowni oraz podzielił sie z nami swoim praktycznym doświadczeniem zdobytym podczas dziesięciu lat zarządzania.

Czwarte spotkanie konsorcjum

W dniu 17 kwietnia 2012 w Narodowym Instytucie Węgla w Oviedo (Hiszpania) odbyło się kolejne spotkanie konsorcjum. Na spotkaniu omówione zostały zadania zrealizowane w ramach pakietów zadań. Część spotkania była poświęcona powstałej bazy danych jej zakresu, funkcjonowania.  Omówiono następny etap zaplanowanych działań z podziałem zadań na kolejne miesiące realizacji projektu. Mid-term Report zostanie przedstawiony grupie roboczej TGC2 w  maju 2012. Dzięki uprzejmości Pani dr Angeles G. Borrego wszyscy partnerzy mieliśmy przyjemność zapoznać się głównym nurtem badań jakie są realizowane w Narodowym Instytucie Węgla w Oviedo oraz zobaczyć laboratoria jakimi dysponuje CSIC-INCAR.

Trzecie spotkanie Konsorcjum

W dniu 18 października 2011 w Instytucie Geoniky Av Čr w Ostrawie (Republika Czeska) odbyło się kolejne spotkanie konsorcjum, na którym zostały przedstawione wyniki uzyskane w ostatnich miesiącach trwania projektu. Ponadto wszystkim partnerom została przedstawiona zaprojektowana  baza danych działająca na stronie: http://www.autel.cz/karbonPoland/login.aspx?ReturnUrl=%2fkarbonPoland%2fDefault.aspx Powstała baza danych gdzie gromadzone są wszystkie wyniki uzyskane w ramach projektu RATIO-COAL posłuży do wypracowania narzędzia niezbędnego do dalszej realizacji zadań zaplanowanych zgodnie z harmonogramem. Podczas spotkania odbyła się sesja mikroskopowa, na której została zaprezentowana nowa analiza porowatości koksów, którą opracował zespół z UGN i która została zastosowana w projekcie RATIO-COAL.

Drugie spotkanie Konsorcjum

W dniu 18 kwietnia 2011 w TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., w Třincu (Republika Czeska) odbyło się kolejne spotkanie konsorcjum projektu RATIO-COAL. Na spotkaniu zostały omówione wyniki prac przeprowadzonych w ramach pakietów zadań realizowanych w pierwszym półroczu trwania projektu. Przedyskutowano i zaplanowano kolejne zadania na najbliższe półrocze oraz wymagania w zakresie pierwszego raportu technicznego (Annual Report), który będzie przedstawiony grupie roboczej TGC2 w maju 2011.

Spotkanie inaugurujące realizację projektu RATIO-COAL

16 listopada  2010 roku  odbyło sie spotkanie inaugurujące realizację projektu RATIO-COAL

Pierwsze spotkanie Konsorcjum Projektu RATIO-COAL odbyło się w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie miało przebieg dwu etapowy, w części pierwszej partnerzy prezentowali swoje instytucje, część druga skoncentrowana była na przedstawieniu zakresu zadań, sposobu ich realizacji przez poszczególnych partnerów projektu, a także omówienie kwestii technicznych i finansowych związanych z realizacją projektu.

Lista uczestników

Agenda spotkania inaugurującego RATIO-COAL

(Listopad, 16 (Wtorek), 9:00 ~ 15:00; Katowice, Ul. Bankowa 12)

  1. CZĘŚĆ OFICJALNA
  2. WORKSHOP
  1. Powitanie
  2. Prezentacje instytucji partnerskich
  3. Ogólne aspekty // Główne założenia projektu
  1. Dyskusja na temat wkładu partnerów w projekt
  2. Podsumowanie i wnioski
  3. Propozycja przyszłego spotkania
  4. Lunch

Uczestnicy spotkania inaugurującego :

- Vice-Rector for Science and Economic Cooperation
Andrzej Kowalczyk

-  Chairman of the Senate Commission on University’s Organization and Development
Janusz Janeczek

Partnerzy:

- TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, Czech Republic
Radek Hermann, Stanislav Czudek, Jiri Krumpholz

- Kombinat Koksochemiczny „ZABRZE“ S.A., Poland
Erwin Zmuda, Stella Rosiak, Magdalena Sajak

- Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Czech Republic
Alena Kožušnikova, Eva Plevová, Pavel Konečny

- Instituto Nacional del Carbón de Oviedo, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (INCAR-CSIC), Spain, Angeles Gomez Borrego

- ThyssenKrupp Steel Europe AG, Germany
Heike Eickhoff

Koordynator:

-  Uniwersytet Śląski, Polska
Krystyna Kruszewska, Iwona Jelonek

Prezentacja US
Prezentacja KK
Prezentacja TZ
Prezentacja INCAR
Prezentacja UGN_2010

Spotkanie inaugurujące projekt RATIO-COAL

16 listopada 2010 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 29) odbędzie się spotkanie partnerskie inaugurujące projekt „Improvement of coal carbonization through the optimization of fuel in coking coal blends” (RATIO-COAL). Uniwersytet Śląski jest koordynatorem tego projektu. Kierownikiem projektu jest Pani dr Iwona Jelonek.

W ramach RATIO-COAL prace badawcze będzie prowadzić sześć organizacji partnerskich, które tworzą międzynarodowe konsorcjum: Uniwersytet Śląski, Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, Kombinat Koksochemiczny Třinecké Zelezárny (Republika Czeska), Instytut Geoniki Czeskiej Akademii Nauk, Nacional Instituto del Carbon (Hiszpania) oraz ThyssenKrupp Steel Europę AG (Niemcy).

Celem projektu RATIO-COAL jest poprawa jakości procesu karbonizacji węgla. W jego ramach zostaną m.in. przeprowadzone analizy laboratoryjne składu mieszanek węglowych pochodzących z rożnych części Europy, Kanady oraz Republiki Południowej Afryki. Opracowana zostanie innowacyjna metoda prognozowania jakości koksu metalurgicznego, używanego do wytwarzania wysokiej jakości stali. Planowane jest również wprowadzenie systemu monitorowania, sterowania i optymalizacji procesu przygotowania paliwa koksowniczego.

Osiągnięte wyniki badań będą miały zastosowanie w przemyśle stalowym i koksowym oraz w nadrzędnych instytucjach i placówkach naukowych. Jako jeden z kluczowych rezultatów projektu zostanie opracowana innowacyjna formuła prognozowania jakości koksu, która będzie miała utylitarny charakter. Zastosowanie tej formuły w przemyśle przyczyni się do podniesienia jakości uzyskiwanego koksu, co z kolei będzie miało wpływ na jakość produkowanej stali.

Podczas spotkania Uniwersytet Śląski reprezentować będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Fotoreportaż dostępny jest na stronie http://www.us.edu.pl/node/85221