Czwarte spotkanie konsorcjum

W dniu 17 kwietnia 2012 w Narodowym Instytucie Węgla w Oviedo (Hiszpania) odbyło się kolejne spotkanie konsorcjum. Na spotkaniu omówione zostały zadania zrealizowane w ramach pakietów zadań. Część spotkania była poświęcona powstałej bazy danych jej zakresu, funkcjonowania.  Omówiono następny etap zaplanowanych działań z podziałem zadań na kolejne miesiące realizacji projektu. Mid-term Report zostanie przedstawiony grupie roboczej TGC2 w  maju 2012. Dzięki uprzejmości Pani dr Angeles G. Borrego wszyscy partnerzy mieliśmy przyjemność zapoznać się głównym nurtem badań jakie są realizowane w Narodowym Instytucie Węgla w Oviedo oraz zobaczyć laboratoria jakimi dysponuje CSIC-INCAR.