Trzecie spotkanie Konsorcjum

W dniu 18 października 2011 w Instytucie Geoniky Av Čr w Ostrawie (Republika Czeska) odbyło się kolejne spotkanie konsorcjum, na którym zostały przedstawione wyniki uzyskane w ostatnich miesiącach trwania projektu. Ponadto wszystkim partnerom została przedstawiona zaprojektowana  baza danych działająca na stronie: http://www.autel.cz/karbonPoland/login.aspx?ReturnUrl=%2fkarbonPoland%2fDefault.aspx Powstała baza danych gdzie gromadzone są wszystkie wyniki uzyskane w ramach projektu RATIO-COAL posłuży do wypracowania narzędzia niezbędnego do dalszej realizacji zadań zaplanowanych zgodnie z harmonogramem. Podczas spotkania odbyła się sesja mikroskopowa, na której została zaprezentowana nowa analiza porowatości koksów, którą opracował zespół z UGN i która została zastosowana w projekcie RATIO-COAL.