Drugie spotkanie Konsorcjum

W dniu 18 kwietnia 2011 w TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., w Třincu (Republika Czeska) odbyło się kolejne spotkanie konsorcjum projektu RATIO-COAL. Na spotkaniu zostały omówione wyniki prac przeprowadzonych w ramach pakietów zadań realizowanych w pierwszym półroczu trwania projektu. Przedyskutowano i zaplanowano kolejne zadania na najbliższe półrocze oraz wymagania w zakresie pierwszego raportu technicznego (Annual Report), który będzie przedstawiony grupie roboczej TGC2 w maju 2011.