PP2. Opracowanie i walidacja nowej efektywnej metody doboru najlepszej mieszanki koksowniczej

Nowa innowacyjna formuła do przewidywania jakości koksu zostanie opracowana przez ustalenie optymalnej reaktywnej/inertnej proporcji w węglu wsadowym, oparta na analizie petrograficznej próbek węgla w PP1. Przygotowane zgodnie z formułą mieszanki koksownicze będą koksowane w laboratorium, przeprowadzone będą testy półprzemysłowe i przemysłowe. Zostatanie przeprowadzona analiza wdrożenia różnych ilości alternatywnych paliw dla najlepszych mieszanek koksowniczych.