PP3. Analiza właściwości koksu jako produkt końcowy karbonizacji węgla

Oszacowana będzie jakość koksu otrzymanego w licznych półprzemysłowych i przemysłowych testach laboratoryjnych uzyskana w PP2. Oszacowanie będzie oparte na podstawie analizy laboratoryjnej porowatości, mikroporowatości koksu – analiza obrazu, trwałości termicznego utleniania koksu, energia aktywacji dla termicznego rozpadu koksu, Micum 10 i Micum 40 oraz testy CRI/CSR. Analiza zweryfikuje i przetestuje metodę przedstawioną w PP2.