PP4. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitoringu, sterowania i optymalizacji przygotowania mieszanki koksowniczej

Zostanie zaprojektowany i wdrożony system monitorowania, sterowania i optymalizacji paliwowych mieszanek koksowniczych. Podstawą systemu będzie specjalistyczne oprogramowanie dla symulacji jakości koksu. Danymi wejściowymi będą wyniki analizy próbek mieszanek koksowniczych popbranych z paliwa przygotowanego do koksowania. Wyjściowe dane programu będą wskaźnikami do przygotowania mieszanki dla produkcji najlepszego koksu. System zostanie zaprojektowany przez czeską firmę Autel. Wdrożenie zostanie przeprowadzone przez czeską firmę produkującą koks.