PP5. Testowanie systemu monitorowania, sterowania i optymalizacji procesu karbonizacji w skali przemysłowej

System zaprojektowany w PP4 będzie testowany na szeroką skalę przemysłową. Zostanie przeprowadzone 40 testów karbonizacji porcji mieszanek koksowniczych, po 100 ton każda. Dla poprawy procesu karbonizacji zostanie wdrożony system monitorowania, sterowania i optymalizacji zaprojektowany w PP4 . Zostanie przeprowadzona analiza porównawcza właściwości koksu otrzymanego w procesie karbonizacji z wykorzystaniem nowej i tradycyjnej metody.