PP6. Plan zarządzania, rozpowrzechniania i wdrażania

Działania projektu będą zarządzane przez koordynatora projektu razem z liderami Pakietów Pracy i Zadań. Głównym narzędziem do rozpowrzechnienia wyników projektu będzie projekt strony internetowej. Zostanie opracowany plan wdrożenia technologii dla określenia wykorzystania badań projektu i przedstawienia wyników.