Piąte spotkanie konsorcjum

W dniu 5 października 2012 w ThyssenKrupp Steel Europe AG w Duisburg (Niemcy) miało miejsce kolejne spotkanie celem, którego było omówienie wszystkich zrealizownych zadań, sprawdzenie kompletności wyników oraz zaplanowanie kolejnych działań w rozbiciu na czas potrzebny do ich realizacji zgodnie z harmonogramem. Po części roboczej spotkania wszyscy obecni partnerzy z wielką przyjemnością przyjeli zaproszenie od Pana Dyrektora Koksowni spółki ThyssenKrupp w Schwelgern Petera Liszio, który zaprosił nas do zwiedzenia koksowni oraz podzielił sie z nami swoim praktycznym doświadczeniem zdobytym podczas dziesięciu lat zarządzania.