Strona główna

RATIO-COAL
Improvement of coal carbonization through the optimization of fuel in coking coal blends
Projekt realizowany w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali w latach 2010-2013.

WITAMY

Jesteś na stronie międzynarodowego projektu badawczego RATIO-COAL

Celem projektu jest poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych.

Konsorcjum projektowe składa się z sześciu partnerów z czterech krajów UE, zarówno z sektora nauki, jak i przemysłu. Koordynatorem projektu jest dr Iwona Jelonek z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.