Category Archives: Meetingi

Szóste spotkanie konsorcjum

W dniu 7 marca 2013 w Instytucie Geoniky Av Čr w Ostrawie (Republika Czeska) odbyło się przedostatnie spotkanie konsorcjum na którym partnerzy kolejno prezentowali swoje wyniki. Zostały one ujęte w trzecim obligatoryjnym reporcie technicznym przesłanym do grupy recenzentów. Organizatorzy spotkania zorganizowali bardzo interesującą wycieczkę w rejon nieczynnej kopalni węgla kamiennego do Landek Park.

Piąte spotkanie konsorcjum

W dniu 5 października 2012 w ThyssenKrupp Steel Europe AG w Duisburg (Niemcy) miało miejsce kolejne spotkanie celem, którego było omówienie wszystkich zrealizownych zadań, sprawdzenie kompletności wyników oraz zaplanowanie kolejnych działań w rozbiciu na czas potrzebny do ich realizacji zgodnie z harmonogramem. Po części roboczej spotkania wszyscy obecni partnerzy z wielką przyjemnością przyjeli zaproszenie od Pana Dyrektora Koksowni spółki ThyssenKrupp w Schwelgern Petera Liszio, który zaprosił nas do zwiedzenia koksowni oraz podzielił sie z nami swoim praktycznym doświadczeniem zdobytym podczas dziesięciu lat zarządzania.

Czwarte spotkanie konsorcjum

W dniu 17 kwietnia 2012 w Narodowym Instytucie Węgla w Oviedo (Hiszpania) odbyło się kolejne spotkanie konsorcjum. Na spotkaniu omówione zostały zadania zrealizowane w ramach pakietów zadań. Część spotkania była poświęcona powstałej bazy danych jej zakresu, funkcjonowania.  Omówiono następny etap zaplanowanych działań z podziałem zadań na kolejne miesiące realizacji projektu. Mid-term Report zostanie przedstawiony grupie roboczej TGC2 w  maju 2012. Dzięki uprzejmości Pani dr Angeles G. Borrego wszyscy partnerzy mieliśmy przyjemność zapoznać się głównym nurtem badań jakie są realizowane w Narodowym Instytucie Węgla w Oviedo oraz zobaczyć laboratoria jakimi dysponuje CSIC-INCAR.

Trzecie spotkanie Konsorcjum

W dniu 18 października 2011 w Instytucie Geoniky Av Čr w Ostrawie (Republika Czeska) odbyło się kolejne spotkanie konsorcjum, na którym zostały przedstawione wyniki uzyskane w ostatnich miesiącach trwania projektu. Ponadto wszystkim partnerom została przedstawiona zaprojektowana  baza danych działająca na stronie: http://www.autel.cz/karbonPoland/login.aspx?ReturnUrl=%2fkarbonPoland%2fDefault.aspx Powstała baza danych gdzie gromadzone są wszystkie wyniki uzyskane w ramach projektu RATIO-COAL posłuży do wypracowania narzędzia niezbędnego do dalszej realizacji zadań zaplanowanych zgodnie z harmonogramem. Podczas spotkania odbyła się sesja mikroskopowa, na której została zaprezentowana nowa analiza porowatości koksów, którą opracował zespół z UGN i która została zastosowana w projekcie RATIO-COAL.