Category Archives: Uncategorized

PP2. Opracowanie i walidacja nowej efektywnej metody doboru najlepszej mieszanki koksowniczej

Nowa innowacyjna formuła do przewidywania jakości koksu zostanie opracowana przez ustalenie optymalnej reaktywnej/inertnej proporcji w węglu wsadowym, oparta na analizie petrograficznej próbek węgla w PP1. Przygotowane zgodnie z formułą mieszanki koksownicze będą koksowane w laboratorium, przeprowadzone będą testy półprzemysłowe i przemysłowe. Zostatanie przeprowadzona analiza wdrożenia różnych ilości alternatywnych paliw dla najlepszych mieszanek koksowniczych.

PP3. Analiza właściwości koksu jako produkt końcowy karbonizacji węgla

Oszacowana będzie jakość koksu otrzymanego w licznych półprzemysłowych i przemysłowych testach laboratoryjnych uzyskana w PP2. Oszacowanie będzie oparte na podstawie analizy laboratoryjnej porowatości, mikroporowatości koksu – analiza obrazu, trwałości termicznego utleniania koksu, energia aktywacji dla termicznego rozpadu koksu, Micum 10 i Micum 40 oraz testy CRI/CSR. Analiza zweryfikuje i przetestuje metodę przedstawioną w PP2.

PP4. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitoringu, sterowania i optymalizacji przygotowania mieszanki koksowniczej

Zostanie zaprojektowany i wdrożony system monitorowania, sterowania i optymalizacji paliwowych mieszanek koksowniczych. Podstawą systemu będzie specjalistyczne oprogramowanie dla symulacji jakości koksu. Danymi wejściowymi będą wyniki analizy próbek mieszanek koksowniczych popbranych z paliwa przygotowanego do koksowania. Wyjściowe dane programu będą wskaźnikami do przygotowania mieszanki dla produkcji najlepszego koksu. System zostanie zaprojektowany przez czeską firmę Autel. Wdrożenie zostanie przeprowadzone przez czeską firmę produkującą koks.

PP5. Testowanie systemu monitorowania, sterowania i optymalizacji procesu karbonizacji w skali przemysłowej

System zaprojektowany w PP4 będzie testowany na szeroką skalę przemysłową. Zostanie przeprowadzone 40 testów karbonizacji porcji mieszanek koksowniczych, po 100 ton każda. Dla poprawy procesu karbonizacji zostanie wdrożony system monitorowania, sterowania i optymalizacji zaprojektowany w PP4 . Zostanie przeprowadzona analiza porównawcza właściwości koksu otrzymanego w procesie karbonizacji z wykorzystaniem nowej i tradycyjnej metody.