Author Archives: superadmin

Szóste spotkanie konsorcjum

W dniu 7 marca 2013 w Instytucie Geoniky Av Čr w Ostrawie (Republika Czeska) odbyło się przedostatnie spotkanie konsorcjum na którym partnerzy kolejno prezentowali swoje wyniki. Zostały one ujęte w trzecim obligatoryjnym reporcie technicznym przesłanym do grupy recenzentów. Organizatorzy spotkania zorganizowali bardzo interesującą wycieczkę w rejon nieczynnej kopalni węgla kamiennego do Landek Park.

PP2. Opracowanie i walidacja nowej efektywnej metody doboru najlepszej mieszanki koksowniczej

Nowa innowacyjna formuła do przewidywania jakości koksu zostanie opracowana przez ustalenie optymalnej reaktywnej/inertnej proporcji w węglu wsadowym, oparta na analizie petrograficznej próbek węgla w PP1. Przygotowane zgodnie z formułą mieszanki koksownicze będą koksowane w laboratorium, przeprowadzone będą testy półprzemysłowe i przemysłowe. Zostatanie przeprowadzona analiza wdrożenia różnych ilości alternatywnych paliw dla najlepszych mieszanek koksowniczych.

PP3. Analiza właściwości koksu jako produkt końcowy karbonizacji węgla

Oszacowana będzie jakość koksu otrzymanego w licznych półprzemysłowych i przemysłowych testach laboratoryjnych uzyskana w PP2. Oszacowanie będzie oparte na podstawie analizy laboratoryjnej porowatości, mikroporowatości koksu – analiza obrazu, trwałości termicznego utleniania koksu, energia aktywacji dla termicznego rozpadu koksu, Micum 10 i Micum 40 oraz testy CRI/CSR. Analiza zweryfikuje i przetestuje metodę przedstawioną w PP2.